לחץ/י לחזרה לדף הבית

כתוב תגובה לרה"ע


שלום רב,
זהו ניסיון ראשון לפתח דיאלוג בין העירייה ותושבי העיר באמצעות ערוץ התיקשורת של הדואר האלקטרוני.

אגף הדוברות בעיריית חיפה מפיק באופן רציף מידע לעיתונות. מעתה, בכל שבוע נשלח אליך את המידע כדי שכל אחד יוכל להתעדכן בעשיית העירייה ופעילותה. מידע זה מפורסם גם באתר האינטרנט העירוני.

מאחר ואנו מעוניינים בדיאלוג הרי שנשמח לקבל מכם תגובות, הערות והארות בכל נושא. אנא ראו עצמכם חופשים להגיב ככל שעולה על דעתכם ואנו נתייחס לפניות.

שלכם, יונה יהב
נושא התגובה*:
הזן בשדה את תגובתך או פנייתך לרה"ע חיפה*:
שם הפונה: טלפון ליצירת קשר:
שם הרחוב: מספר בית:
דואר אלקטרוני לתשובה: