מרכז G.I.S הוקם בשנת 1992 במטרה לגבש מערכת מידע הנדסית אחידה לעיריית חיפה, במבנה של שכבות מידע גיאוגרפיות ולהוות פלטפורמה לקישור מידע עירוני, הקמתו של אתר גיאוגרפי באינטרנט מהווה צעד נוסף ביעדיו של המרכז לשיפור השרות לתושב.

תפקידו של המרכז לארגן את המידע העירוני באופן שיאפשר לגורמים השונים בעירייה לשתף מידע בניהם ולהקל בכך על קבלת החלטות מרחביות.

 • המטלות המרכזיות
 • מיפוי ומידע
 • עיבוד וניתוח נתונים
 • יישומים ומערכות עירוניות
 • מבנה המרכז וכלים בשימוש
 • אזור ב"ח כרמל: אורטופוטו (תצלום אויר), רחובות ומבנים, גושים חלקות.
  המטלות המרכזיות

  פעילות מרכז הממ"ג בעיריית חיפה מורכבות ממספר כיווני פעולה שעקרן קליטת נתונים, עיבוד וניתוח, והפצת מידע בהתאמה:

  • להקים מערכת מיפוי אחיד ומעודכן לכל התשתיות העירוניות והמידע התכנוני הרלבנטי ולקשר ביניהם בקשר קבוע.

  • לבנות את מאגרי המידע הגיאוגרפיים/הנדסיים בשכבות נפרדות הקשורות ביניהן בקשר גיאוגרפי, כך שניתן יהיה לשלוף מידע לגבי כל שכבה בנפרד ולבצע חתכים ושאילתות בכל צרוף אפשרי.

  • ביצוע ניתוחים לצורכי תכנון, ניהול ומעקב, לסייע לגורמי ההנדסה והתכנון לשפר את שיטות העבודה ולהעלות את רמת השרות לציבור, הן בקיצור זמן התגובה והן ברמה ובאיכות המוצר.

  • קליטת מפת רחובות העיר חיפה באמצעות מערכת Autocad בדיוק של- 1:10,000 לקובץ דיגיטאלי המחולק לשכבות לפי סוג המידע. מפה זו מתעדכנת באופן שוטף ע"י השלמות שדה ומשמשת עד היום כמפת בסיס למפות אינפורמציה בהן לא נדרש דיוק רב.

  • טיפול וריכוז כל הנושאים הקשורים במדידות, חלוקה לגושים וחלקות, תוכניות רקע לתכנון ותוכניות לצרכי רישום. במסגרת זו קובע המרכז סטנדרטים להגשת מיפוי ממוחשב לעירייה.

  • פיתוח ותחזוקת מערכת GIS לאתר אינטראנט/אינטרנט , יישום המבוסס על תוכנת MapGuide בית AutoDesk . תפקיד האתר להציג מידע גיאוגרפי ברשת האינטראנט/אינטרנט תוך שילוב מידע ממערכות ממוחשבות מסורתיות אחרות בעירייה.

  • פיתוח והטמעת מערכות מומחה שתפקידן לאפשר קליטה, עיבוד, ואחזור של מידע לגבי שכבות מסויימות כגון שכבת מאור, תאום תשתיות ועוד.

  מיפוי ומידע


  עיבוד וניתוח נתונים

  מערכות GIS מאפשרות למקבל ההחלטות בארגון לבחון ולצפות במידע ביחס למיקומו הגיאוגרפי , היכולת להציג נתונים מעובדים באופן גרפי על גבי מפה מרחבית מאפשרת קבלת תמונת מצב כוללת וברורה המסייעת בייעול התהליכים ובקבלת החלטות.

  מרכז ה GIS בעיריית חיפה עושה שימוש בטכנולוגית ה - GIS של ESRI בניתוח ועיבוד תנונים באמצעותו מוצגים נתונים של תופעות במרחב העיר. במקביל ישנו אתר אינטרנט פנימי המציג נתונים אלו. יכולת ניתוח נתונים ועיבודם בטכנולוגית GIS מתאימות כמעט לכל סוג של פעילות עירונית במיוחד בתחום טיפול במפגעים או ניתוחים דמוגרפים. מרכז הממ"ג מפעיל מזה שנים מודולים שונים במגוון תחומים שמטרתם לסייע במערך עיבוד וניתוח נתונים עד לשלב הצגתם על גבי מפה מרחבית.


  יישומים ומערכות עירוניות

  תחום היישומים העירוניים הוא התחום הבולט בשימוש בטכנולוגית ה GIS בעיריית חיפה, וזהו גם אחד התחומים בהם ניתן לראות החזר מהיר של ההשקעה בטכנולוגיה. בין הישומים הנפוצים בעירייה ניתן למנות:

  • שליטה ותאום תשתיות
  • שליטה במקרקעין ונכסים, ניהול הפקעות
  • מעקב ויזום תוכניות מתאר
  • עבודה מול הרשויות הממלכתיות
  • מוקד שירות עירוני
  • השמת תלמידים למוסדות חינוך ובדיקת נצילות מוסדות אלו
  • תיעוד ושליטה בתמרורים
  • תאונות דרכים
  • אחזקת כבישים, מבנים וכתובות
  • ניתוחים דמוגרפיים

  מבנה המרכז וכלים בשימוש