תחרות הסוכה הירוקה - חיפה 2008
עיריית חיפה ורדיו חיפה מכריזים על תחרות הסוכה הירוקה.
טרקלין חשמל רדיו חיפה