אתר העירייה שיתוף הציבור דו''ח מצב קיים הצעת קוי היסוד טיוטת התכנית דבר מהנדס העיר דבר ראש העיר
 
לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

 

הסיבה לשיתוף הציבור בתכנון

מגמות התכנון בעולם ובארץ הן לשתף את הציבור בהליך התכנון, זאת על מנת ליצור דיאלוג שיקטין מחלוקות וישפר את איכות התכנון.

עיריית חיפה ושותפיה להכנת תכנית המתאר, מייחסים חשיבות רבה לעמדותיהם של התושבים בכל התחומים שהתכנית עוסקת בהם.

שיתוף הציבור יביא למודעות המתכננים, בעת הכנת התכנית, את מכלול הציפיות, התקוות והרצונות של התושבים מהתכנית ומהעיר.

תכנון שישקף רצונות אלו, יאפשר אישור התכנית ויישומה על בסיס של הסכמה ציבורית רחבה. הליך שיתוף הציבור הינו בראשיתו.


כיצד מתבצע הליך שיתוף הציבור?
תהליך שיתוף הציבור
הצגת הנושא בפני הוועדות הציבוריות
אגרת לתושב
סיכום אגרת לתושב כפי שהוצגה במועצת העיר
פרוטוקול מישיבת מועצת העיר
דוח סיכום הכינוס הראשון של הוועדות הציבוריות
מצגת הכינוס השלישי
דו''ח סיכום הכינוס השלישי