אתר העירייה שיתוף הציבור דו''ח מצב קיים הצעת קוי היסוד טיוטת התכנית דבר מהנדס העיר דבר ראש העיר
 
לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

לחץ/י להגדלת התמונה בחלון חדש

 

הצעת קוי יסוד לתכנית המתאר החדשה


פיתוח כלכלי ותעסוקה
תנופה מחודשת של פיתוח כלכלי תקרב את חיפה לעצמאות כלכלית, תיצור מקומות עבודה רבים, תעניק לעיר ולתושביה את המשאבים הדרושים לקידום איכות החיים ורמת החיים בכל התחומים, ותמנע הגירה שלילית של תושבים ובעיקר צעירים.

מטרופולין ובירה לצפון
חיזוק מעמדה של חיפה כבירת הצפון, על ידי יצירת מוקד מטרופוליני של מינהל ושרותים, תעשיות מתקדמות ועסקים, מוסדות השכלה גבוהה, מרכזי בריאות, ופעילות פנאי ותיירות לאזור כולו.

קשרי תחבורה בינלאומיים
ניצול נתוניה של חיפה כשער לנוסעים ולמטענים, על ידי שדרוג שטחי הנמל, שדה התעופה, ואזורי התעסוקה הצמודים אליהם, וכן סלילת מערכת כבישים ומסילות רכבת כגשר יבשתי לכל חלקי הארץ ולמדינות השכנות.

צמיחה כלכלית
חידוש הבסיס לפעילות העסקית והרחבת מעגל התעסוקה בעיר, על ידי מתן עדיפות לתעשיות עתירות ידע, מוסדות מחקר ופיתוח, תיירות ותרבות פנאי, ובמקביל שדרוג מפעלי התשתיות הלאומיות ויתר ענפי המשק הקיימים: התעשייה, המלאכה, המסחר, והעסקים הקטנים.

מרכז עירוני פעיל
החזרת מירב הפעילות אל לב העיר התחתית והדר הכרמל, על ידי פתיחת הנמל המערבי, הקמת קמפוס אקדמי של מוסדות השכלה גבוהה, מגורי סטודנטים, ומיתחם משולב של משרדים עסקים ומסחר, מגורים, ותרבות פנאי, וכן שיקום התשתיות והמרחב הציבורי, והחייאת הרחובות המסחריים.

תנועה זורמת ובטוחה
שיפור קשרי התחבורה בין השכונות ובין העיר לסביבתה, על ידי פתיחת צווארי הבקבוק, סלילת צירי תנועה חדשים, ומתן עדיפות למערכת מודרנית של תחבורה ציבורית באמצעים חדישים.תכנון, בניה, ואיכות סביבה
תוכניות הפיתוח יקודמו תוך התחשבות מירבית באדם ובסביבה, וישמרו על משאבי הנוף והטבע של העיר. דגש מיוחד ינתן לנושאי בטיחות ואיכות הסביבה.

סביבה עירונית ידידותית
התחדשות השכונות הותיקות ותכנון איכותי של שכונות חדשות, על ידי שיקום תשתיות רחובות ומבנים שהתיישנו, בינוי מרווח השומר על ערכי הנוף ומבטיו, טיפוח החזות והנוי ברחובות ובשטחי הציבור, ותחבורה ציבורית זמינה ונוחה.

מפרץ חיפה מטוהר ומשוקם
השבחת מפרץ חיפה כאזור שאינו מפריד אלא מחבר את חיפה לסביבתה, על ידי טיפול במוקדי סיכון וזיהום לסוגיהם, פיתוח תעשיות נקיות ושירותים לנמל ולשדה התעופה, ובעדיפות מיוחדת טיהור נחל הקישון כציר של פארק מטרופוליני לארכו.

עיר מחוברת לים
פתיחה מירבית של העיר לים על ידי תכנון מחדש של הנמל המערבי כטיילת עירונית, ופיתוח יתר החופים תוך שמירה על רציפות המבט והנגישות אליהם, לרווחת התושבים ולמטרות תיירות וספורט ימי.

מורשת בנויה וירוקה
שימור העבר למען העתיד על ידי טיפוח מתחמים, אתרים ומבנים בעלי ערך מיוחד, תוך שילובם ברקמה העירונית הפעילה, ושמירה על תבנית הנוף של ואדיות ירוקים ושלוחות בנויות, המאפיינת את חיפה.

תכנון בשיתוף הציבור
מתן אפשרות לתושבים לקחת חלק בפיתוח העירוני, על ידי חשיפתם לתהליכים ולצוותים העוסקים בתכנון, התחשבות בעמדותיהם, והקפדה על שקיפות תהליך התכנון.חינוך, תרבות, רווחה, ואיכות חיים
איכות החיים בעיר והעצמת הפעילות בכל תחומי החינוך והתרבות, החברה והרווחה, ולכל התושבים - נושאים אלה מהווים יעד מרכזי בתכנית המתאר החדשה.

מרכז חינוך והשכלה גבוהה
קביעת מעמדה של חיפה כעיר עתירת ידע, על ידי הקמת קמפוס אקדמי בעיר התחתית, הרחבת המוסדות האקדמיים הקיימים, וקידום מערכת חינוך איכותית מהגיל הרך עד ללימודים אקדמיים, מקושרת לתעשיית היי-טק, כמוקד משיכה לסטודנטים ולמשפחות צעירות.

בירת התרבות של הצפון
העצמת הפעילות התרבותית והחייאת לב העיר, על ידי פיתוח מתחמי יצירה ובילוי, כולל תאטרון, מוסיקה, מוזיאונים ומוסדות תרבות נוספים, כמוקדי עניין לתושבים ולמבקרים, וכגורמי משיכה לצעירים להתגורר בחיפה.

עיר של סובלנות ודו קיום
שימור המרקם החברתי ומערכת היחסים החיובית בין כל חלקי האוכלוסיה, על ידי יצירת תנאים לטיפוח המאפיינים הייחודיים של כל שכונה, עדה ומיגזר, תוך שמירה על המכנה המשותף המחבר בין כולם.

עיר יעד לצעירים
עידוד אוכלוסייה צעירה להתגורר ולעבוד בחיפה, על ידי בנית דירות למשפחות צעירות ולסטודנטים, הוספת מקומות עבודה, העשרת פעילות התרבות והפנאי, והשקעה מירבית במערכת החינוך.

איכות חיים לתושבים הותיקים
מתן מענה לצרכי האוכלוסיה המבוגרת, על ידי הקמת מבנים והרחבת שרותים לרווחה, בריאות, פעילות קהילתית ודיור מתאים, וכן שיפור הנגישות ואפשרויות התנועה בעיר לכל האוכלוסיות.