הוועדה לשילוט היסטורי

הוועדה לשילוט היסטורי הנה ועדת מומחים ציבורית שממונה ע"י ראש העיר. מורכבת מנציגי ציבור, אקדמיה, העמותה לתולדות חיפה וגורמים מקצועיים מהעירייה – נציגי תאו"מ, מינהל הנדסה (שימור מבנים) וארכיון העירייה.

מדיניות השילוט ההיסטורי מתגבשת בוועדה לשילוט היסטורי.
הוועדה קובעת את הקריטריונים לפיהם ייבחרו הבתים שישולטו, והאזורים בהם ירוכז השילוט באותה שנה. עם כינונה החליטה הוועדה להתמקד באזורים גיאוגרפים כך שניתן יהיה לתכנן סיורים עצמיים ולימודיים. האזור הראשון שנבחר הוא הדר הכרמל, וממנו מתרחב השילוט, בשלבו השני, לכיוון העיר התחתית.

לאחר שנקבעה התכנית נעשה מחקר ספרותי ביחידה לתכנון ומחקר בעירייה, והביצוע מתקדם בהתאם למסגרות המשאבים העומדים לרשות הנושא.

ריכוז השלטים באזור גיאוגרפי מוגדר מאפשר תכנון סיורים לימודיים ועצמיים.
הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה, דנה בפניות התושבים, ועוקבת אחר ביצוע תכנית השילוט.
הגורם העירוני המרכז את העבודה המקצועית ואת עבודת הוועדה: היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר (תאו"מ).

תהליך השילוט :
הוועדה מגבשת רשימת מבנים לשילוט, לפי סדרי עדיפויות:

    * צוות מקצועי בעירייה, בסיוע מתנדבים, אוסף וממיין חומר הסטורי, כבסיס לניסוח השלט.
    * בעבודת עריכה וצמצום הנעשית ביחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר מתגבש נוסח סופי והוא מתורגם לערבית ולאנגלית.
    * במקביל נעשית פנייה לבעלי המבנים המתבקשים לאשר הצבת שלט על הבניין, תוך תאום המיקום המתאים.
    * השלטים מיוצרים ומותקנים באמצעות המועצה לשימור אתרים, ולפי הדגם האחיד שלהם.


היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר עוקבת אחר ביצוע התהליך, מעדכנת את אתר האינטרנט, ומשלבת  את הבתים המשולטים במסלולים המוצעים.

חברי הוועדה לשילוט היסטורי תפקיד
מר צבי דהרי יו"ר 
פרופ' יוסי בן ארצי רקטור אוניברסיטת חיפה- מומחה
ד"ר תמיר גורן אוניברסיטת חיפה- מומחה
עו"ד אלי רומן העמותה לתולדות חיפה
מר בני נחשון העמותה לתולדות חיפה
אדר' נעמה נאמן מזרחי העמותה לשימור מבנים
אדר' ואליד כרכבי מנהל היחידה לשימור מבנים ואתרים
גב' מיכל הנקין מנהלת ארכיון העיר
מר משה בן ארי נציג ציבור
מר אלי נחמיאס נציג ציבור
גב' נעמי אלעד נציגת ציבור
ד"ר נצה שלף ראש היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר (תאו"מ)
גב' רוזי חכמה מנהלת תכניות רב תחומיות,תאו"מ - ומרכזת הועדה 
כל הזכויות שמורות לעיריית חיפה © המחלקה לתכנון אסטרטגי ומחקר.