רישום סופי לכיתה ז' - כיתה אזורית / על אזורית
 פרטי מרכז הרישום:
  שעות 9:00 - 15:00
  רח' מרכוס 9, חיפה
  טל.   1-700-50-7002
  טל.   
  פקס. 04-8357005
  פנייה בדואר אלקטרוני


מידע לרישום סופי לכיתה על אזורית


שלב זה יתחיל ביום ראשון כ''ד באדר תשע''ח, 11 למרץ 2018 ויסתיים ביום חמישי ו' בניסן תשע''ח , 22 למרץ 2018 . מיום זה תוכלו להירשם לכיתה על אזורית אחת בלבד, מבין הכיתות העל אזוריות שבהן עברתם את מבחן המיון בהצלחה (ציון "עבר")

לתשומת ליבכם:
במידה ותלמיד מעוניין ללמוד בכיתה על אזורית, חובה עליו להירשם אליה ,גם אם הוא נרשם כבר לכיתה האזורית בבית ספר זה.

במידה והתלמיד לא עבר את מבחן המיון בהצלחה או שלא ביצע רישום לכיתה על אזורית באינטרנט (גם אם הצליח במבחן),ישוייך לחטיבת הביניים לפי אזור הרישום שלו.

הבחירה מהווה רישום סופי ואינה ניתנת לשינוי.

בכל בעיה יש ליצור קשר עם מרכז הרישום.
בסיום הרישום, מרכז הרישום יודיע בכתב על שיבוצכם ללימודים בשנת הלימודים תשע"ט.

*האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.