רישום לכיתה ז' והגשת מועמדות לכיתות על אזוריות
 פרטי מרכז הרישום:
  שעות 9:00 - 15:00
  רח' מרכוס 9, חיפה
  טל.   1-700-50-7002
  פקס. 04-8357005
  פנייה בדואר אלקטרוני


מידע כללי לקראת הרישום לחטיבת הביניים לשנת תשע"ט


תהליך הרישום לחטיבות הביניים והכיתות העל- אזוריות:
בשעה טובה עומדים ילדיכם לפני מעבר לחטיבת הביניים ועל פי חוק חינוך חובה, עליכם לרשום את ילדיכם לכיתה ז' בחטיבת הביניים אליה הינכם שייכים בהתאם לאזור הרישום.
כמו כן, במידה וילדיכם מעוניינים, רשאים הם להגיש מועמדותם למגוון כיתות על-אזוריות המציעות התמחויות לימודיות.
הרישום לחטיבות הביניים ולכיתות העל- אזוריות יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה, שכתובתו: WWW.HAIFA.MUNI.IL

תהליך הרישום יתבצע ב- 2 שלבים:
שלב ראשון: רישום לכיתה אזורית (חובה) והגשת מועמדות לכיתות על- אזוריות (רשות)
הרישום לכיתה האזורית הינו רישום חובה ומתבצע בהתאם לאזור הרישום.
בנוסף, ניתן להגיש מועמדות לאחת, שתים או שלוש (אך לא יותר) כיתות על-אזוריות.
שלב זה יתחיל ביום חמישי כ''ד בטבת תשע''ח, 11 לינואר 2018 ויסתיים ביום חמישי ט' בשבט תשע''ח , 25 לינואר 2018 .

לצפיה בפירוט מבחני המיון לכיתות העל-אזוריות בבתי הספר לחץ כאן

תלמיד אשר נרשם לכיתה האזורית בלבד סיים את הרישום!

שלב שני: רישום סופי לכיתות העל- אזוריות
במידה וילדכם הציג מועמדותו ונבחן לאחת או יותר מהכיתות העל-אזוריות, תוכלו לבדוק את תוצאות המבחנים באתר האינטרנט של עיריית חיפה.
שלב זה יתחיל ביום ראשון כ''ד באדר תשע''ח, 11 למרץ 2018 ויסתיים ביום חמישי ו' בניסן תשע''ח , 22 למרץ 2018 .
במידה וילדכם נבחן והתקבל למספר כיתות על-אזוריות, יש להירשם במועדים אלו לכיתה אחת המועדפת עליו. תלמיד אשר לא ירשם לכיתה העל- אזורית אליה התקבל, יחשב כמי שוויתר על מקומו בכיתה העל-אזורית, וישובץ בכיתה האזורית בה הוא רשום.

*הערה - תלמיד הבוחר ללמוד בכיתה על-אזורית שאינה באזור הרישום שלו, אינו זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה.

בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום
תלמיד המבקש להגיש בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום שלו, חייב להירשם ראשית לבית הספר האזורי אליו הוא שייך, ורק לאחר מכן עליו להגיש בקשת העברה.
בקשות העברה מנומקות ניתן להגיש בכתב החל מיום ראשון, כג' בניסן תשע''ח, 8 לאפריל 2018 ועד ליום חמישי, טו' בתמוז תשע''ח, 28 ליוני 2018, עבור מרכז רישום ומידע במערכת החינוך והתרבות של עיריית חיפה, רח' מרכוס 9, חיפה 33283 או בפקס - 8357005
ועדת ההעברות תבחן את הבקשה ותשיבכם ישירות.
בכל נושאי הרישום לכיתות ז' ניתן לפנות למרכז הרישום והמידע בטלפונים 1-700-50-7002 או אל הגב' הילה שרייבר, מנהלת יחידת רישום חינוך על יסודי בדואר אלקטרוני

*האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.