עיריית חיפה

אתר העירייה יעלה בהקדם, איתכם הסליחה.

להלן המערכות הזמינות:

רישום לגני ילדים וכיתות א
מוקד 106
אלפון עיריית חיפה

רישום לכיתה א'
רישום לגני ילדים
מעקב אחר רישוי עסק
תב"ע ויעודי קרקע
תהליך רישוי בניה
קויי בניין למודדים מוסמכים
תכנית המתאר החדשה של חיפה

אתר עליה
העמותה לתיירות ונופש בחיפה
בית אבא חושי
מתנדבים
ספריות עירוניות - הקטלוג הממוחשב
עצ'לה