כניסה למערכת למודדים רשומים
מספר רישיון :
 סיסמא:
במידה ואינך רשום במערכת אנא שלח דוא"ל 
לקבלת משתמש וסיסמא לכתובת:
geodesy@haifa.muni.il
יש לשלוח מספר רישיון וסיסמא מבוקשת