אתר בחירות עיריית חיפה 2013   
אתר עיריית חיפה  אתר עיריית חיפה
אתר משרד הפנים  אתר משרד הפנים
אתר הבחירות לרשויות המקומיות  אתר הבחירות לרשויות המקומיות
ציר הזמן בבחירות  ציר הזמן בבחירות
חוק הבחירות לרשויות המקומיות  חוק הבחירות לרשויות המקומיות
מימון בחירות  מימון בחירות לרשויות מקומיות
רשימת אותיות הסיעות  רשימת אותיות הסיעות
פרוטוקול 1 - ועדת הבחירות  פרוטוקול ועדת הבחירות 22/08/13
פרוטוקול 2 - ועדת הבחירות  פרוטוקול ועדת הבחירות 30/09/13
פרוטוקול 2 - ועדת הבחירות  סיכום ועדת הבחירות 30/09/13
פרוטוקול 3 - ועדת הבחירות  פרוטוקול ועדת הבחירות 08/10/13
פרוטוקול 3 - ועדת הבחירות  סיכום ועדת הבחירות 08/10/13
פרוטוקול 4 - ועדת הבחירות  פרוטוקול ועדת הבחירות 20/10/13
פרוטוקול 4 - ועדת הבחירות  פרוטוקול ועדת הבחירות 24/10/13
צור קשר רשימת הקלפיות היכן אני מצביע
מידע למוגבלים
מידע לבוחר
טלפון מרכז מידע
מועמדים לראשות העיר
מועמדים למועצת העיר
22.10.13
תוצאות ספירת הקולות
יפורסמו החל מהשעה 22:00


22.10.13
לתוצאות אחוזי ההצבעה
לחצו על לשונית אחוזי ההצבעה