אתר בחירות עיריית חיפה 2008   
  מודיעין בחירות
  חוזר המנהל הכללי
  דיני בחירות לרשויות המקומיות
  חוזר המפקח הארצי על הבחירות
  שאלות ותשובות סיעות מתמודדים
  שאלות ותשובות תעמולת בחירות
  אתר משרד הפנים
  אתר בחירות לרשויות המקומיות
  אתר עריית חיפה
  רשימת אותיות תפוסות ופנויות
  רשימת באי-כח סיעות לכנסת
16.11.08
ראש העיר הנבחר הוא יונה יהב